Seviland News Wiki
Advertisement

Йанаппу, Баоппу и Хияппу

Според източници, елементните маймуни ще имат английски имена, но не е сигурно дали информацията е достоверна, защото не е потвърдена никъде.


Огнения тип - Баоппу, ще се казва Панзийр {Pansear}. Тревния тип - Йанаппу, ще се казва Пансейдж (Pansage). Водния тип - Хияппу ще се казва Панпоур (Panpour).

Elemental Monkeys.png

Информация

Advertisement